top of page

Het succes van je praktijk, bedrijf of onderneming is afhankelijk van:

  1. Je  bezieling 

  2. Je eigen aanbod gericht op je ideale klanten

  3. De manier van in contact gaan met potentiële klanten 

  4. De planning en doelen die je hebt met je onderneming, qua omzet, manier van in relatie gaan met potentiële klanten, verdere uitbreiding,…

Is het nog niet duidelijk waar je onderneming naar toe gaat?

Krijg je het niet voor elkaar structuur in je dag, week, maand te krijgen?

Heb je het gevoel dat je acties losse pogingen zijn en ze te weinig opleveren?

 

Leer je doelen en plannen concreet maken.

Doelen behaal je alleen door daar ook werkelijk acties aan te verbinden en stappen te zetten om ze te behalen. Dingen veranderen door er echt bewust voor te kiezen en door je intentie eraan te verbinden. 

Ontwerp je strategisch plan en koppel het aan wat je bezielt en voedt.

Zo kan je gericht groeien naar die bloeiende praktijk.   

Kostprijs: € 197*

* Excl 21% BTW

Doelen en planning van je bedrijf

bottom of page