top of page

Vrouwelijk leiderschap

Organisaties en structuren zijn vrij mannelijk geïnspireerd met hun gerichtheid op resultaten en het beheersbaar en controleerbaar maken door middel van procedures en afspraken.  

Er is echter een verschuiving merkbaar op de werkvloer.  Steeds meer mensen ervaren een discrepantie tussen de manier waarop ze werken en wie ze in wezen zijn.  

De essentie van vrouwelijk leiderschap is dat men succesvol omgaat met de spanning tussen de verwachtingen van buitenaf en het eigen innerlijk leven.  

 

In deze webinar bespreken we oa de emoties trots, afgunst, kwaadheid, traag zijn, verspillend zijn,... en hun tegenstellingen als manier om er mee om te gaan. 

Kostprijs: € 97*

* Excl 21% BTW

bottom of page