top of page

Aanmeldings- en betalingsvoorwaarden

Aanmeldingsprocedure

Aanmelding geschiedt door middel van het online invullen van het aanmeldingsformulier.  Met het invullen van het aanmeldingsformulier verplicht u zich het inschrijvingsgeld te betalen.  De plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier.  Bij overboeking van een vorming/training/opleiding wordt u automatisch op een wachtlijst geplaatst.  De ingeschrevenen op de wachtlijst zullen in volgorde van aanmelding benaderd worden als er voor de vorming/training/opleiding een plaats vrij komt.  Indien er geen plaats vrij komt kunt u desgewenst opnieuw inschrijven voor de eerstvolgende keer dat de vorming/training/opleiding weer gegeven wordt.  


Perennis is gerechtigd een vorming/training/opleiding uit te stellen of af te gelasten, indien er te weinig inschrijvingen zijn, of wanneer bijzondere omstandigheden dat nodig maken.  Dit laatste ter beoordeling van Perennis.  Bij dergelijke wijzigingen ontvangen opdrachtgevers/ingeschrevenen vooraf een schriftelijk bericht.

 

Annulering

Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de vorming/training/opleiding, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken.  Bij annulering door of namens de ingeschrevene worden altijd kosten in rekening gebracht.  De datum van ontvangst geldt als annuleringsdatum.

  • Bij annulering tot uiterlijk 30 dagen voor de geplande startdatum is een opzegvergoeding van 10% van de totale netto prijs verschuldigd.

  • Bij annulering daarna tot 10 dagen voor de geplande startdatum is een opzegvergoeding van 50 % verschuldigd

  • Bij annulering binnen 10 dagen voor de geplande startdatum is geen restitutie meer mogelijk.


In geval er naar het oordeel van Perennis aanleiding is om een vorming/training/opleiding in zijn geheel geen doorgang te laten vinden, vindt volledige restitutie van ontvangen cursusgelden plaats.  

Betaling

Na aanmelding ontvangt u een bericht van plaatsing en een factuur waarop het verschuldigde bedrag staat vermeld.   Het cursusgeld dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.  Kort voor de aanvang van de cursus/training/workshop ontvangt u nadere cursusinformatie.  


Aansprakelijkheid

Perennis is niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte spullen, diefstal of gebeurlijke ongevallen tijdens het volgen van workshops en trainingen die door Perennis worden georganiseerd en/of gegeven.
 

bottom of page